Presentasjonar frå forskingssesjon om berekraftig byplanlegging

Frå diskusjonane under sesjonen “Spatial change in urban areas and their surroundings” på den nordiske geografikonferansen i Trondheim, 19. juni 2019.

Frå diskusjonane under sesjonen “Spatial change in urban areas and their surroundings” på den nordiske geografikonferansen i Trondheim, 19. juni 2019.

19. juni arrangerte Surround ein parallellsesjon under Nordic Geographers’ Meeting 2019 på NTNU i Trondheim. Sesjonen hadde tittelen “Spatial change in urban areas and their surroundings”, og samla eit tjuetals deltakarar i tillegg til dei som hadde meldt seg på med presentasjonar. Det vart lagt fram seks paper, som i stor grad viste førebelse resultat frå Surround-prosjektet.

Line Johansen ved NIBIO presenterte eit anna MILJØFORSK-prosjekt, BE(E) DIVERSE, som handlar om planlegging for å ta vare på biologisk mangfald i bymiljøet, og såleis overlappar med Surround.

Her finn du ei oversikt over innlegga på NGM-sesjonen med lenkjer til lysarkpresentasjonane:

W44: Spatial change in urban areas and their surroundings

Kyrre Groven