Sogndal_gjenfotografering.jpg

NAMIT

Forskingsprosjektet Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling eller NAMIT (1988-1992) vart leidd av Petter Næss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som også er med i Surround.

NAMIT gjekk ut på å studere kommunane Sogndal, Borre (dagens Horten), Malvik og Trondheim med tanke på berekraftig tettstadutvikling. Det rikhaldige materialet frå prosjektet utgjer eit viktig samanlikningsgrunnlag for Surround.

Fotografia til høgre viser tettstaden Sogndalsfjøra rundt 1990 (over) og i 2018. Foto: Ingvild Austad (1990) og Leif Hauge (2018).